header left
header left mirrored

3

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/china.htm   

 

III

.

1888

19

20

20

21

21

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

25

25

26

27

27

28

28

29

29

30

30

30

31

31

31

1

1

2

2

3

3

4

5

5

5

6

6

6

7

7

8

10

11

11

12

12

13

13

14

14

14

14

15

15

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

19

19

20

21

21

21

22

22

22

23

24

3

4

5

7

8

8

9

10

10

10

24

4

5

25

26

27

27

29

30

31

31

1

1

2

3

3

4

4

8

9

9

9

10

11

12

13

15

16

24

25

25

26

27

28

29

29

1

5

6

7

7

8

8

9

10

11

12

13

13

17

17

18

20

20

21

21

22

22

23

24

24

24

25

25

29

30

31

1

2

3

4

4

5

6

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20

21

22

23

24

10

11

12

13

13

14

16

17

18

20

21

22

23

23

24

25

4

5

6

8

16

20

Pao-ting Fu

Fang hsun chiao ...

Ching feng tien ..

Fu-cheng i

Huo-lu Hsien ..

..

Yu Shui .

Pei tien men ( ) ...

Huai Shui Pu ..

..

Hsi chiao Pu .

Chahg-ching-i

Tu-hsu ling ()

Huang men .

Shih lien ..

Ming tien .

Tai-yuan Fu

Pei ko chen ..

Kao hua

Hung shan tsun ..

Chang-lan cheng

Liang tu ..

Ling shih Hsien ...

Han Hou ling () .

Lao chang wan ..

Chuo Chou .

Chao cheng Hsien .

Han-lo Hsien ...

Tien hsing ..

Chao chu cheng ..

Kao Hsien

Nieh kou .

Wen his Hsien

Chiang-chun miao

Liu-tu chng ..

Yu chih

Hai yang cheng ..

Tung kuan ..

Hsi yueh miao ..

Hua Hsien .

Wei nan Hsien .

Lin kou .

Lin tung Hsien

His-an Fu ..

Hsien-yang Hsien .

Lichuan Hsien ..

Tieh Fu ssu ..

Yung shou Hsien ..

Ta-yu .

Ping Chou .

Ting kou .

Chang-wu Hsien ..

Yao-tien (Kan-su)

Kao Chia niao .

Ching Chou ..

Hua-te shuang .

Ssu-shih li Pu

Ping-liang Fu .

Hao tien ..

Wa ting kuan

Wu sheng Pu

Liu pan shan

Lung-te Hsien .

Ching-ning shou .

Kao chia Pu ..

Ching chia i

..

Tai-ping tien .

Chang-cheng Pu .

Hui-ning Hsien

Hsi kuing-i.

An-ting Hsien

Tsan kou ..

. ..

Kan tsao tien

Cheng kou i .

Tung kuan Pu .

Lan-Chou Fu .

Hsin Cheng ...

. His-ning ho .

Ho-tui tzu

Hsiang-tang ( . Ta-tung-ho).

Nien-po Hsien .

Chang chi tsai .

His-ning Fu .

..

. Lusar ...

Lusar (Kumbum)

Serkok gomba .

Chen hai Pu ...

Tankar .

Gomba soba .

Hsi ning ho ...

- ..

Rongwa gu

Hargi tang ...

Dre chu

Chou chu

Hata .

. Hata

Chu jya gi ..

Kundu lung .

Dagar te chen

Dorung charu .

Tsahan-nor .

Dulan kuo

Dulan-nor

Dabesun-nor ..

Kashu osu ..

Talun turgen (Tsatsa gol) ..

Sulim bomen (Tsatsa gol) ..

Ergetsu (Tsatsa gol)

Dsun ..

Tsuhu

Baron ( ) .

Chang

Yohure gol

Amye kor () ..

..

Tseldum gol ..

Yohure Alang gol .

Alang gol ( Yuktu gol)

Alang-nor ..

Nomoran kutul ()

Narim .

Ike gol .

Hato gol ..

Hato kutul () .

Yuktu ulan bulak ...

Bordza kera kutul ()

Dsatsu hosho ..

200 Karma tang

Tsulume tsarang kutul ()

Tsulume tang

. Dojong .

. Rajong .

Rawa la () ...

Mar jya kou

Ser jong ...

Lha dang la ()

Ta kou .

Oyo la () ..

.

Rungo la () .

Dre chu .

Yonyik .

Yonyik .

Taglung la

Ranyik .

Nyi chen la ()

Jyekundo

Mome ...

Trugu ..

Drenda ( Dre chu) ..

Kawalendo .

Rarta ...

Rige .

Laste kradi () .

Shema tang

Muri .

Zochen gomba

Muri la ..

Muri tso ()

Yi chu ..

Ito ri ..

Genyi ( Za shu) .

Kanze ..

Chuwo .

Rantro .

Chango

Ta chai

Dawo ...

Koja .

Tsonya .

Kata .

Hsin tien ..

Ta-chien lu ..

Wa-ssu kou .

Lu-ching chiao () ...

Hua-lin-ping ..

Fei-yueh ling () ..

Ni tou .

Ching-chi Hsien ..

Kuan-yin Pu

She chia Pu .

Ya-shou Fu

Mu-chin kai ..

Chia-ting Fu ..

Chuo chi ...

Sui Fu

Lu Chou

Chiang-ching Hsien ..

Chung-ching Fu .

Lo chi .

Chung Chou .

Kuei Chou .

I-Chang

Han-kou ..

Shang-hai ..

-

111,5

20

21,5

-

43,5

33,1/3

8,1/3

8,1/3

-

22

8,1/3

16,5

23,1/3

-

48

25

15

17

17

17

28,1/3

16

31,5

10

6,5

18

15

20

10

10

23,1/3

20

17,1/3

20

23

17

31,5

15

17

1

11,5

25

17,5

13

26

17

17,5

23

15

17

13

10

17

13

10

10

16,1/3

20

20

13,1/3

23,1/3

8

5

5

5

30

17

13,5

6

3

15

7

20

20

17

10

13

13

23

5

23

6

17

30

32

15

22,1/3

2

17

1/3

52

13,5

17,5

13

25

25,5

6,5

15,5

17,5

9

7,5

7

23

15,5

6

6

3,3

12

15

3

12

14

5

15

18

16,5

19,5

32

28

27

2

18,5

21

30

11

14

15,5

13

7

6,5

17

20

14

18

12

9

19,5

7

11

23,5

9,5

4

9

9

10

1

7

5

6

3

1

9

4,5

9

24

16

11,5

18,5

9

17

11

5

7,5

5

10

4,5

5

17

20

16

25

15

17

32,5

12

16

18,5

12

28

30

15

16

17,5

17,5

12,5

22

15,5

16,5

16

16

70

87

35

60

75

30

45,5

118,5

126

125

350

600

-

823

785

1150

975*

1335*

1289*

745*

1509

3212*

3358*

4305*

3309*

4305*

4817*

4103*

4356*

3259

3240

3270*

3318*

3058*

3124*

3124*

3124*

4162*

4112*

2643*

2272*

2078*

1939*

1846*

1846*

1902*

1809*

1717*

1580*

1399*

1353* [117]

1307*

1353*

1443*

1262*

1353*

1542*

1817*

1809

2142*

2260*

3630*

4947*

3786

3141

3092

4289

4595

4726

3738*

3918

4769

4464

5730*

6452*

7234*

9358*

7092

5885*

5852

7008*

7290*

6840*

6399

6288*

6288*

6673*

6452*

7865* [118]

6618*

6097

5476

5476

5506

5648

5948

6417

6980

7209

7540

8317

9541

9468

9278

8376

9320

9727

10385

12248

10864

11113

11437

11400

11945

12524

11675

12524

13243

11690

11503

11283

11108

10505

11326 [119]

10660

10862

10803

10185

10067

9739

10611

11512

16222

15831

15071

13502

13712

14286

16521

12554

12304

13287

15290

13906

15646

14925

14619

15639

14828

15202

15473

14935

15509

13750

14180

15220

13498

15673

14335

15820

13002 [120]

13721

16308

16659

13998

16453

12999

14283

12901

12000

11531

13363

13079

14596

13672

12881

13026

15880

13572

13000

12339

11930

11711

12197

11453

11171

-

10500*

 

 

 

8480**

4933**

4515**

7073**

9410** [121]

5090**

5478**

3725**

2190**

1671**

 

 

 

 

 

845**

: 4699

1)  *   1/12

2)  ** 

3) VIII  (. 311) .


 

Top
 
 

, , . , ,
.

   "ABIRUS" Project All rights reserved
@Mail.ru Rambler's Top100